Fundacja

Fundacja powołana na rzecz propagowania i rozwoju sportu.

„Nauka jest motorem rozwoju…
ale potrzebuje płomienia z myśli, pracy intelektualnej
Płomień zaś nie zaistnieje gdy braknie tlenu – tlenu z pracy ciała
Konieczna jest równowaga wysiłku
Umysłu i Ciała”